Menü

ELTiS Nedir?

The English Language Test for International Students (ELTiS), dünyada ingilizce eğitimi alan lise öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini ölçen ve CSIET (Council on Standards for International Educational Travel) tarafından onaylı uluslararası geçerliliğe sahip bir testtir.


İÇERİK
Bölümler Test Partları Soru Sayıları Test Uzunluğu
Dinleme
 • Sınıf Talimatlarını izler
 • Matematiksel Dili kavrayabilir
 • Sınıf içi diyalogları anlayabilir
 • Akademik anlatımları dinler ve yanıtlar
24 25 dk.
Okuma
 • Kelime bilgisi
 • Grafik okuyabilir
 • Akademik testleri okur ve yanıtlar
26 45 dk.


FAYDALAR
1. Tüm uluslararası eğitim programlarında geçerli sertifika hakkı.
2. Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programlarına öncelikli başvuru hakkı.
3. Dinleme ve okuma becerilerini ayrı sonuçlar ile gösteren ve ölçen sonuç sistemi.
4. Öğrencinin akademik içeriği kavrayabilme becerisini gösteren sınav raporu.
5. Amerika ve Kanada çift diploma programlarına başvuru hakkı.

Örnek Sorular İçin: www.eltistest.com/studentsHedeflenen Beceriler
ELTiS, ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dil yeterliliklerini hem sosyal hem de akademik dilde - ağırlıklı olarak akademik dilde- değerlendirir. Test, okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerilerini ölçer. “Akademik dil” in operasyonel tanımı, okullarda öğrenme hizmetinde kullanılan dildir. ELTiS'i geliştirmek için yapılan araştırmalara dayanarak “akademik dil” kavramı aşağıdakileri kapsar:

 • Okul Kelime Bilgisi - okulla ilgili faaliyetler için kullanılan kelime ve ifadeler.
 • Okul Yönetimi Dili - öğretmenlerin ve diğer okul personelinin davranışlarını yönlendirmek için öğrencilere verdiği talimatlar.
 • İçerik Yönetimi Dili - akademik görevlerin ve sınıfların içeriğini tartışmak için kullanılan genel akademik dil (ör. Tartışma, açıklama ve karşılaştırma).
 • Konuya Özgü Dil - içerik alanlarındaki fikirleri ifade etmek için kullanılan özel bir akademik dil (ör. Haberleşme, göç, yamuk, molekül).
 • Akademik Dil Becerileri - akademik görevlerin veya faaliyetlerin altında yatan dil becerileri (örneğin, gerçekleri ve fikirleri açıklama, ayırt etme).


Dinleme
Dinleme bölümü, öğrencilerin genellikle okul koşullarında bulunan konuşulan İngilizceyi anlama becerisini ölçer. Sorular düz kavrayışın anı sıra çıkarımsal kavrayış becerisini de ölçer. Dinleme bölümünün dört bölümünden her biri aşağıda açıklandığı gibi farklı bir sözlü dil sunar. Dinleme bölümü, öğrencilere yol tarifleri, dinleme metinleri ve test sorularını içeren bir CD kullanılarak yönetilir. Sorular test kitapçığında da yazılıdır. 2. Bölüm (Matematiksel Dili Anlama) hariç tüm bölümler bir kez oynanır. Bölüm 2 iki kez oynanır.

1. Bölüm: Sınıf Talimatlarını İzleme
Bu bölümün dört sorusu var. Öğrencilerin öğretmenlerin yönlendirmelerini anlama becerisini ölçer. Yönergeler okul yönetimi dilini içerir ve bir ila üç adım içerir. Her test sorusu için öğrenciler bir resim görür ve üç farklı yön veren bir öğretmen duyarlar. Öğrenciler, daha sonra resimdeki öğrencilerin takip ettiği yönü seçerler. Yönlerin maksimum uzunluğu 30 kelimedir.

2. Bölüm: Matematiksel Dili Kavrama
Bu bölümün dört sorusu var. Öğrencilerin kelime problemlerini ve ortak matematik terimlerini anlama yeteneklerini ölçer. Her soru için, CD'deki konuşmacı bir kelime problemini tanımlar ve nasıl çözüleceğini açıklar. Problem kelimesini ve çözümünü iki kere duyduktan sonra öğrenciler çözüme karşılık gelen matematiksel bir ifadeyi seçerler. Bu görevin odağının matematikten ziyade dil üzerinde olduğunu vurgulamakta fayda var ve bu yüzden kelime sorununa çözüm madde içinde açıklanmaktadır. Öğrencilerin sadece çözümün İngilizce'deki açıklaması ile matematiksel gösterimi arasındaki bağlantıyı kurmaları gerekir. Kelime problemleri kendileri temel aritmetik işlemleri, kesirleri ve yüzdeleri içerir.

Bölüm 3: Sınıf Diyaloğunu Anlama
Bu bölüm, her biri üç anlama sorusu olan üç diyalog içeriyor. Sorular, öğrencilerin sınıf benzeri diyaloğun özünü ve ayrıntılarını anlama becerisine odaklanır. Diyaloglar öğretmen ile öğrenci arasında ya da iki öğrenci arasında olabilir.

Bölüm 4: Akademik Dersleri Dinleme ve Cevaplama
Bu bölümde iki ders-tipi sunum ve yedi soru bulunmaktadır. Sorular, öğrencilerin çeşitli alanlarındaki ders türü sunumlarının özünü ve ayrıntılarını anlama yeteneğine odaklanmaktadır.

Okuma
Okuma bölümü üç bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin akademik kelime bilgisini ve yazılı İngilizceyi anlama becerisini ölçer. Kelime hazinesi basit bir cümle ile test edilir. Metin anlama, öğrencilere çeşitli içerik alanlarından grafik ve ders kitabı benzeri metinler sunarak test edilir. Anlama sorularının türleri ana fikir, detaylar ve kelimeleri içerir. Sorular, çıkarımsal olduğu kadar düz kavrayışı da ölçmektedir.

Bölüm 1: Kelime Bilgisi Gösterme
Bu bölüm, her birinde eksik kelime olan yedi cümle içerir. Öğrencilerin genel ve içeriğe özgü akademik kelime bilgisini ölçer. Öğrenciler uygun cümleleri seçmek için her cümle içerisindeki ipuçlarını kullanırlar.

Bölüm 2: Grafiği Oku
Bu bölümde bir grafik veya tablo hakkında dört anlama soru var. Öğrencilerin grafik veya tablo şeklinde sunulan bilgileri anlama yeteneklerini ölçer. Sorular; ana fikir ve gerçekler, karşılaştırmalar ve sıralama gibi detaylara odaklanır.

3. Bölüm: Akademik Metinleri Okuma ve Cevaplama
Bu bölümde üç akademik metin ve beşi her metinle ilgili 15 anlama sorusu vardır. Öğrencilerin metnin ana fikrini ve ayrıntılarını anlama yeteneğini ölçer. Sorular açıkça ifade edilen gerçekleri, karşılaştırmaları, sıralamayı, sebep / sonuç, öngörüleri, duyguları / hisleri, çıkarımına ve anlamaya odaklıdır.

 • WCEP Turkey
  /WCEPTurkey
 • wcep_yescanada_facebook
  /WCEP
 • WCEP
  /WCEP
 • WCEP Turkey
  /WCEP
bas