ULUSLARARASI LİSE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programları yaklaşık 70 yıldır 42 ülke tarafından uygulanmaktadır. 15-18 yaş arası lise öğrencileri Bakanlık Programları ile liselerinin bir ya da birden fazla yılını ilgili ülkenin Bakanlıkları tarafından yüksek güvenlik kriterleri ile seçilen gönüllü ailelerin yanında geçirmektedirler. Değişim öğrencileri aileye en yakın okula atanmaktadırlar ve eğitim hayatlarına devam etmektedirler. Öğrencilerimiz bulundukları ülkede bir gözlemci değil yaşadıkları ailenin bir parçası, o kültürün ve dünyanın farkında olan katılımcılardır. Başarılı bir değişim yılı geçirmenin en önemli noktası, öğrencilerimizin yaşadıkları gönüllü ailelerin bir parçası olmalarıdır.

Türkiye'nin tanıtımı için çeşitli görevleri olan öğrencilerimiz, programın temel amacına uygun olarak kültürlerarası iletişimi ve hoşgörüyü geliştirmektedirler. Program, anadil seviyesinde yabancı dil konuşan, doğal ailesinden ayrı kendi ayakları üzerinde durabilen, harika dostluklar edinmiş, akademik eğitimini tamamlamış, dünyadaki farklılıları algılayabilen dünya vatandaşları yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, siz ve ev sahibi aileniz için hayat boyu anılar yaratırken, diğer kültürlere kalıcı ilgiyi arttırmayı umuyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz, bunun bir seyahat veya tatil tipi program olmadığını hatırlamalıdır. Bu bir akademik bir programdır ve tüm derslerde minimum "C" ortalaması gerektirir. Ayrıca öğrencilerimizin güvenlikleri için uymaları gereken Bakanlık kuralları bulunmaktadır.
AMERİKAN DEVLET BAKANLIĞI LİSE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Amerika Birleşik Devletleri, elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu, Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır. Tipik Amerika ya da tipik Amerikalı diye bir kavram yoktur. Ülkenin büyüklüğü ve elli eyaletin sahip olduğu farklılıklar bir sonuç çıkarmayı zorlaştırır ve genellemeler de sizi yanlış yönlendirir.

Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim genel olarak devlet tarafından sağlanır. İlk ve orta dereceli okullarda devam mecburiyeti vardır. ABD' deki eğitim sistemi, Türkiye'deki eğitim sistemi gibi merkezi değildir. İlk ve orta öğretim müfredatların ana standartları U.S Department of Education (ABD Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenir, fakat her eyalet hatta şehir kendi müfredat ve hedeflerini belirler. 5. sınıfı tamamlayan öğrenci, 7 yıl süren ve 6-12. sınıflar arasını kapsayan orta öğretime (secondary school) geçer. Orta öğretimin son 4 yılı lise (high school) olarak adlandırılır. 12. sınıfı tamamlayan öğrenci lise diploması almaya hak kazanır. Amerikan eğitim sisteminde koleje veya üniversiteye devam edebilmek için lise diploması almış olmak gerekir. Amerika'da lise öğrencileri için bir ulusal sınav veya kurs uygulaması yoktur. Fakat eğitimciler liseden mezun olacak öğrencilerden beklenen yeterlilik şartları için bir genel standartlar listesi uygulamaya koymuşlardır.

Amerika çok kültürlü yapısına uygun olarak 15-17 yaş arası yabancı lise öğrencilerine bir ya da birden fazla yıl için exchange öğrenci olma hakkı sağlamaktadır. Aileler Devlet Bakanlığı tarafından seçilen gönüllü aileler yanına yerleştirilirler ve evlerine en yakın devlet lisesine giderler. Değişim öğrencileri bu programda bir ya da birden fazla eğitim-öğretim yılı kalabilirler. Liseyi Amerika'da bitirmek isteyen öğrencilerimizi 2. sene özel liselere transfer etmekteyiz.
KANADA EĞİTİM BAKANLIĞI LİSE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülkedir. 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Yüzölçümü 9,984,670 km², nüfusu 40.000.000'dur. Kisa tarihinde Kanada, dünya standartlarindaki yönetimi, kurumlari, kültürü ve yasam tarzi ile bilgiye dayali bir ulus haline gelmistir. Kanada, hayranlik uyandiran dogal güzellikleri ve genis açik alanlari ile gurur duymaktadir. Herkes için egitim, çevre ve saglik konularina kendini adamis olan Kanadalilar, gelecege güvenle ve umutla bakmaktadir. Kanada’da eğitim görmek dünya çapında birçok öğrenci için heyecan verici ve yaşamaya değer bir deneyimdir.

Kanada’nın eğitim alanındaki itibarı kalite üzerine kurulmuştur ve eğitim sektöründe mükemmelliğiyle tanınır. Kanada referansları dünya çapında değerli addedilir. Uluslararası eğitimciler genellikle araştırma ve işbirliği ortaklıkları için Kanada’yı seçerler. Bu yüzden:

  • Kanada’daki (K-12) öğrencileri sürekli olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı çerçevesinde okuma, matematik ve bilim dallarında ilk beşte yer almaktadırlar. Yabancı öğrenciler ise öğrenci merkezli eğitime odaklı destekleyici ortamlardan faydalanırlar.

  • Kanada Üniversiteleri dünya çapında en iyiler arasında yer almaktadır. 2012 yılında, Shanghai Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) yer alan 100 üniversite arasında 4; QS World University Rankings’in seçtiği en iyi 50 üniversite arasında 3, en iyi 500 üniversite içinde ise 20 Kanada Üniversitesi vardı. Times Higher Education (THE) World University Rankings’de (Times Yüksek Öğrenim (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması) yer alan 100 üniversitenin ise 5’i, 200 üniversitenin ise 8’i Kanada Üniversitesiydi.

  • Üniversiteler hâlihazırda dünya genelindeki diğer üniversitelerle imzalanmış 5,000’i aşkın aktif uluslararası işbirliği anlaşması ile küresel bağlantılara sahiptir.

  • Kanada’daki kolejler, politeknik okullar ve cégeps’ler (genel ve mesleki kolej) endüstri ile bağlantılı, kariyer odaklı, endüstri sorunlarını çözmeye yönelik uygulamalı araştırma olanakları sunmaktadır. Kanada kolejleri mezunlarının %90’ı mezun olduktan sonraki altı ay içinde eğitim gördükleri alanda istihdam edilmekte, işverenlerin %90’ı ise bu çalışanlardan memnun olmaktadır.

  • Kanada’daki devlet liseleri hem İngilizce hem de Fransızca ileri düzey eğitim, kişisel gelişim ve hayata hazırlık alanlarında sunduğu geniş program seçenekleri ile lise eğitiminde lider konumdadır.

Kanada Eğitim Bakanlığı değişim programları kapsamında yaklaşık 30 ülkeden öğrencileri yüksek standartta eğitim veren devlet liselerine kabul etmektedir. Öğrencilerimiz Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen gönüllü ailelerin yanına yerleştirilmektedir. Aileye en yakın okula atanırlar. Kanada'da lise mezuniyeti almak isteyen öğrencilerimiz aynı lisede eğitimlerine devam edebilirler. Devam yılı işlemleri ve üniversite başvuruları için kurumumuzca atanan danışmanlarımız öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ LİSE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Avrupa Birliği, Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu uluslarüstü bir yapıdır. Bu yapı, üye devletler arasında imzalanan uluslararası antlaşmalarla kuruldu ve aynı antlaşmalarla bazı alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi üye devletler tarafından AB'ye verildi. Böylelikle, dünyada bir benzeri daha olmayan, tüm üye devletleri ve vatandaşlarını aynı anda, aynı şekilde ve aynı ölçüde bağlayan bir hukuk sistemi meydana getirildi. Bunun yanında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin Avrupa Birliği sınırları içinde rahatça dolaşımının sağlanması için bir iç pazar kuruldu.

Söz konusu sisteme rağmen ülkelerin K-12 eğitim sistemleri birbirinden farklı yapılardan oluşmaktadır. Tüm ülkeler lise sistemleri içinde öğrenci değişm programları yürütmektedirler. Fakat bu noktada önemli bir husus Türk öğrencilerimizi ilgilendirmektedir. Programlarda ders başarısı şartlardan biri olduğu için öğrencilerimizin aday oldukları ülkenin anadilini en az orta seviyede bilmeleri gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ve İtalya için öğrencilerimize kabul vermekteyiz.

FRANSA

ORTA ÖĞRETİM (LYCÉES) Orta öğretim genel lise, meslek lisesi veya teknoloji liselerinde verilmektedir.

a) Genel Liseler ve Teknoloji Liseleri: Bu okullar, öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan ve karma eğitim veren okullardır. Bu okullardan mezun olanlara genel baccalaurèat, teknik baalaurèat ve teknik sertifika (brevet de technicien) adı verilen mezuniyet belgeleri verilmektedir. İlk iki sertifika öğrencilere yüksek öğrenime geçiş olanağı sağlar. Bu liselerin ikinci sınıfının sonunda öğrenciler iki alandan birini seçer. Genel eğitim, ES (Ekonomi/sosyal bilimler), L (edebiyat) ve S (bilim) alt dallarını içermektedir. Mezun olanlara general Baccalaurèat denilen sertifika verilir. Teknoloji eğitimi, STT (sciences et technologies tertiaires), STI (sciences et technologies industrielles), STL (sciences et technologies de laboratoire), SMS (sciences mèdico-sociales) ve EPS (èducation physique et sportive) alt dallarını içermektedir. Bu dallardan mezun olanlara teknik Baccalaurèat denilen 2 sertifika verilir. Yiyecek-içecek, uygulamalı sanat veya müzik-dans alanlarından mezun olanlar ise özel teknik Baccalaurèat denilen sertifikayı alırlar.

b) Meslek Liseleri: Bu liseler öğrencileri, mesleki yetenek sertifikası (CAP), mesleki çalışmalar sertifikası (BEP) gibi sertifikaların verildiği 5. düzey ulusal meslek sınavlarına ve mesleki Baccalaurèat belgesinin verildiği 4. düzey sınava hazırlamaktadır. Bu sertifikalar, kişilerin sahip olduğu belirli bir düzeydeki mesleki yeterlik ve teknik bilgi ile genel eğitim düzeylerini gösterir. Mesleki yetenek sertifikası (CAP) almak isteyenler için süre 2 yıl, haftalık ders saati 26–33 saattir. Mesleki çalışmalar sertifikası (BEP) almak isteyenler için süre 2 yıl, haftalık ders saati 30–42 saattir.

Türkiye'de Fransız liselerinde okuyan ya da en az 120 saat Fransızca eğitimini belgeyen öğrencilerimiz Fransa Devlet Bakanlığı Lise Öğrenci Değişim Programlarına başvurabilirler. İlgili kurumlar tarafında Fransız gönüllü ailelerin yanına yerleştirilen öğrencilerimiz evlerine en yakın okula atanırlar.

İTALYA

ORTA ÖĞRETİM (Istruzione Secondaria Superiore)

Eğitim sürecinin ikinci aşaması olan orta öğretim, liceo ve mesleki eğitim ve öğretim sistemlerini kapsamaktadır. 5 yıllık liceo sistemi, ikişer yıllık iki dönemden ve üniversiteye hazırlık niteliğindeki bir yıllık eğitimden oluşur. Mesleki eğitim ise 3–5 yıl sürer.

a) Klasik Lise ve Fen Lisesi (Liceo classico and Liceo scientifico): Bu okulların genel amacı, öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamaktır. Süre 5 yıldır, 14–19 yaş grubu öğrenciler eğitim görmektedir. Klasik liselerde haftalık ders saati 27–29 saattir. Fen liselerinde haftalık ders saati 25–30 saat arasındadır.

b) Sanat Okulları (Liceo artistico and Istituto d’Arte): Bu okulların genel amacı, öğrencilerin sanat dallarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Süre 5 yıldır, 14–19 yaş aralığında öğrenciler eğitim görmektedirler. Haftalık ders saati 39–44 saattir.

c) Mesleki ve Teknik Liseler: Teknik öğretimin temel amacı, işgücü piyasasının değişik sektörlerdeki ihtiyaçları doğrultusunda 14–19 yaş arasındaki öğrencilere belirli teorik ve uygulama eğitiminin verilmesidir. Teknik Lise (Istituti Tecnici)'de tarım, ticaret, turizm, endüstri ve denizcilik alanlarında eğitim verilir. Eğitim 2+3 yıl olarak düzenlenmiştir ancak bu iki dönem arasında geçme sınavı yoktur. Dersler haftanın 5 veya 6 gününe yayılmıştır. Süre 5 yıldır, haftalık ders saati seçilen branşa ve yıla göre değişir. Müfredatın önemli bir bölümü, öğrencinin uzmanlaşacağı alanda yapılacak uygulama çalışmalarına ayrılmıştır. - Meslek Lisesi (Istituti Professionali)'de tarım, sanayi, el sanatları ve özel hizmetler/sektörler (mefruşat, pastacılık, müzik aletleri yapımı vb.) olmak üzere dört ana dalda eğitim verilir. Her bir ana dalın altında iş dünyasında önemli yer tutan alt dallar bulunmaktadır. Süre 5 yıldır. Öğrenciler bu beş yılın ilk üç yılı sonunda zanaatkar, beş yılı tamamladıktan sonra ise teknisyen unvanı alırlar.

Türkiye'de İtalyan liselerinde okuyan ya da en az 120 saat İtalyanca eğitimini belgeyen öğrencilerimiz, İtalya Devlet Bakanlığı Lise Öğrenci Değişim Programlarına başvurabilirler. İlgili kurumlar tarafında İtalyan gönüllü ailelerin yanına yerleştirilen öğrencilerimiz evlerine en yakın okula atanırlar.