BİRLEŞMİŞ MİLLETLER LİSE PROGRAMLARI

LİSE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PROGRAMI

Geleceğin Tartışmalarına Gençleri Dahil Ediyor.

WCEP Türkiye ve Kanada, BM lise konferanslarının format ve süreçleri, genç akademisyenlerin güncel uluslararası konular ve sorunlarla ilgilenmeleri ve gelecekte liderlik için gerekli becerileri, araçları ve bilgileri geliştirmeleri için eğitim forumları sunar. Bu yaklaşım, delegelerin kendi diplomasi, müzakere ve politika yapma becerilerine odaklanmasına olanak tanır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PROGRAMI NEDİR?
BM Lise Programları, gerçek BM organlarının münazaralarını hayata geçiren öğrenci konferanslarıdır. Katılımcılar veya "delegeler", temsil edecek bir ülkeye ve bir komiteye atanır. Bu komitede önceden seçilmiş konular ve yoğun katılımı teşvik etmek için gerekli ayrıntılar sağlayan bir arka plan kılavuzu olacaktır. Konferans sırasında delegeler, bir çözüm oluşturmak amacıyla seçtikleri konuları ele almak için moderatör idaresindeki tartışmalara katılırlar: gerçek BM kararlarından sonra modellenen sağlam bir politik doküman.

Birleşmiş Milletler Lise Programları, birçok kişi için, Birleşmiş Milletler’deki diplomatik düzeyde ilk adımdır. BM'nin insan hakları, kalkınma ve uluslararası barışı korumaya dahil olduğuna dair genel bir anlayış olsa da örgütün kapsamı şaşırtıcı olabiliyor. Bu konferansların ve münazaraların amacı, gençleri dünya vatandaşı olmaya teşvik etmektir. İnsanların daha iyi şartlarda yaşamalarına dair çalışmalara katılmaları amaçlanır.

Konferanslar ve münazaralar, her seviyeden öğrencinin uygulamalı, empati tabanlı bir ortamda uluslararası konular hakkında bilgi edinmesini sağlar. Konular hakkında kapsamlı bilgiye sahip kişiler tarafından yönetilen komite tartışmaları, öğrencilerin sorunları keşfetmelerine ve sorular sormalarına, akranlarıyla tartışmalarına ve diplomasi, müzakere ve ekip çalışması becerilerini uygulamalarına olanak tanır. Lise düzeyinde BM’ye katılan öğrenciler, uluslararası ilişkileri daha iyi anladıklarını, akademik konularla daha fazla ilgilendiklerini, uluslararası konularda daha geniş bakış açısına sahip olduklarını ve topluluklarına dahil olmak için daha fazla motivasyona sahip olduklarını bildirdiler.

WCEP Kanada ve Türkiye, uluslararası büyüyen küresel vatandaşlık konusundaki yetkimizi güçlendiren bir dizi farklı program sunmaktadır. Katılımınız ve desteğiniz çalışmamız için çok önemlidir ve her zaman takdir edilmektedir.

DAHA İYİ BİR DÜNYA SİZİNLE BAŞLAR