ADVANCED PLACEMENT (AP)


AP (ADVANCED PLACEMENT) NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir program olan Advanced Placement, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan program en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul ediliyor. 1955 yılından bu yana uygulanan program SAT sınavlarının da uygulayıcı olan College Board tarafından yürütmektedir. İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. AP programı 6 farklı alanda 38 farklı dersten oluşmaktadır.

AP (ADVANCED PLACEMENT) PROGRAMININ AVANTAJLARI
1. Yüksek AP sınavı notlarıyla yurtdışı üniversitelerin büyük çoğunluğundan kabul alabilme veya üniversiteye yerleşebilme imkanı,
2. Lise eğitimi sırasında üniversite seviyesinde dersler alınarak kredilerin yurtdışı ve bazı yurtiçi vakıf üniversitelerde üniversitenin politikası çerçevesinde geçerli sayılması,
3. Öğrencinin ilgi duyduğu alanda çok daha derinlemesine bilgi sahibi olması,
4. Daha iyi çalışma alışkanlıklarının geliştirilme, yazı yazma becerilerini iyileştirme, problem çözme yeteneklerini edinme gibi ileride üniversite yıllarında başarılı olabilmek için hayati bazı becerilerin geliştirilmesine yardımcı olması olarak özetlenebilir.

AP (ADVANCED PLACEMENT) PROGRAMININ GEÇERLİLİĞİ
Dünyada yaklaşık 3300 üniversite her yıl AP sınav sonuçlarını almakta ve değerlendirmektedir. Her üniversitenin kendi politikasına göre belirlediği AP Kabul koşulları vardır. Bazı üniversiteler 3’ü geçerli not olarak kabul ederken bazıları geçerli not olarak 4 veya 5’i kabul etmektedir. Bazı Yurtiçi Vakıf Üniversiteleri de AP sınav sonuçlarına bağlı olarak başvuran öğrenciler imkanlar sağlamaktadır.

AP (ADVANCED PLACEMENT) SINAVIN İÇERİĞİ VE SÜRECİ
AP sınavlarının içeriği üniversite profesörleri ve lise AP öğretmenlerinden oluşan bir kurul tarafından hazırlanmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir.
AP sınavları yılda bir kez Mayıs ayında yapılmaktadır. Bir veya birden fazla AP sınavına girilebileceği gibi aynı sınava bir sene sonra tekrar girme imkanı bulunmaktadır.

Sınavda, çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kısa cevaplı ve kompozisyon tarzındaki sorular ise tecrübeli AP hocalarından ve üniversite profesörlerinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. İki bölümün toplamından oluşan AP sonuçları 1 ile 5 arasında bir notla değerlendirilir. 3 adet AP sınavına girip ve her birinden 5 üzerinden minimum 3 alan öğrenciler AP Scholar ünvanına sahip olurlar. Sınav sonuçları Temmuz ayı içerisinde öğrencilere yollanır. Sonuç raporları kümülatiftir, yani öğrencinin o güne kadar aldığı tüm AP sınav sonuçlarını gösterir.

AP (ADVANCED PLACEMENT) DİPLOMA PROGRAMI
AP ders bazlı bir sertifika programıdır. Öğrenci, APID diplomasına sahip olabilmek için 4 farklı alanda 5 farklı AP dersine katılmalı ve bu derslerin sınavlarından 3 ve üzeri not almalıdır.

ÖRNEK ALAN ÖRNEK SINAV
İki Farklı ‘Dünya Dili ve Kültürü’ dersi sınavı veya
Bir ‘Dünya Dili ve Kültürü’ ve bir ‘İngilizce’ dersi sınavı
AP Fransız Dili ve Kültürü + AP Alman Dili ve Kültürü
Ap Fransız Dili ve Kültürü +AP İngiliz Dili ve Kültürü
‘Küresel Bakış’ derslerinden bir sınav AP Dünya Tarihi
‘Bilim ve Teknoloji’ derslerinden bir sınav AP Calculus AB veya AP Biyoloji veya
Dil haricinde bir alandan bir sınav AP Makroekonomi, Stüdyo Sanatları, AP Bilim Dersi